Home » Class Schedule

Class Schedule

 

Adult/Teen Schedule

Monday 

  Open Mat Jiu-jitsu (members only) 6:30pm

Capoeira Regional & Contemporânea 7:30pm

Tuesday 

Capoeira Contemporânea 8:00am

Beginner Capoeira Movements 6:30pm

Brazilian Jiu-Jitsu 7:30pm

Wednesday

Eskrima 6:30pm

Capoeira Angola 7:30pm

Thursday

Brazilian Jiu-Jitsu 8:00am

Beginner Capoeira Movements 6:30pm

                 Brazilian Jiu-Jitsu 7:30pm

Friday 

Brazilian Jiu-jitsu 6:30pm

Capoeira Roda (members only) 7:30pm

Saturday 

Capoeira Contemporânea 9am

Brazilian Jiu-Jitsu 12noon

Eskrima 1pm

_____________________________________________________________________________________

Youth Schedule

Monday

Kids Capoeira 5:30pm

Tuesday

Kids Jiu-jitsu 5:30pm

Wednesday

Kids Capoeira 5;30pm

Thursday

Kids Jiu-jitsu 5:30pm

Friday

Kids Capoeira 5:30pm

Saturday

Kids Jiu-Jitsu 10am

Kids Capoeira 11am

Web Special $30 (2weeks Of Classes) For First Time Student Only Plus 1 Free Uniform Shirt.

BUY NOW